Над 13 000 смолянчани декларираха доходите си в НАП

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2023 г., приключва в полунощ днес, 30 април, за ползващите електронни услуги, и в 17.30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция.
До този момент над 13 000 смолянчани са декларирали доходите си пред НАП, съобщиха от офиса на НАП в Смолян. Близо 80 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 850 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а повече от 2 900 са ги подали в офис на НАП в Смолян, допълват от НАП. Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2023 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др. Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 30 април.