Над 15 нападения на мечки в Смолянско само през април

Мечките в Смолянско се активизираха и през месец април нанесоха 15 щети върху селскостопанско имущество или домашни животни. За сравнение, през март щетите са били седем. Това установиха проверки на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите.
В община Борино са нанесени две щети от защитения вид кафява мечка в землищата на с. Буйново и една в с. Ягодина. В община Девин има установено едно нападение в с. Триград. В община Баните има четири щети в землището на село Гълъбово и две в село Сливка. На територията на община Смолян има регистрирани две нападения в село Черешките и едно в село Турян. Установена е щета и в село Аламовци в община Златоград. На територията на община Доспат, има нанесена щета от мечка в село Змеица. При проверките, е установено че всички щети са нанесени от кафява мечка. Всички стопани, чието селскостопанско имущество или домашни животни са пострадали от защитения вид, ще бъдат обезщетени от МОСВ.