Над 2 000 коледни дръвчета готвят за пазара в Габрово

1 750 живи коледни дръвчета със закрита коренова система и 168 отсечени, са в готовност да предложат на пазара стопанствата към Северноцентрално държавно предприятие. Дръвчетата са от видовете обикновена ела, обикновен и сребрист смърч, и хималайски кедър. Цените варират, в зависимост от вида и големината, като са в диапазона между 5.50 и 35 лева.
Държавното горско стопанство в Горна Оряховица има готовност да предложи 1000 броя от общото количество живи дръвчета с корен, 750 бр. пък може да осигури ДГС – Силистра. Отрязани елхи могат да доставят стопанствата в Русе, Буйновци, Разград и Свищов. В навечерието на празниците, стопанствата към Северноцентрално държавно предприятие отново даряват коледни дръвчета на различни институции, в по-малък обем от предходни години, поради дистанционното обучение на подрастващите и неработещите учебни заведения.