Над 2300 данъкоплатци обслужи НАП Монтана

Малко над 2300 данъкоплатци и осигурители са обслужени в офиса на Националната агенция за приходите в Монтана през петия месец на годината, което е с 340 повече спрямо същия период на миналата година. За 510 причината е била плащане с карта на задължения през ПОС терминал. Това отново е услугата с най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2021 г. – почти 3 пъти.
755 клиенти са посетили приходната администрация заради въпроси, свързани със здравния статус, а 415, за да подадат данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори. За 260 причината е била уточняване на задължения по справки, получени чрез електронната услуга «Справки за задължения», за 110 – нужда от издаване на документ, а за 85 – на ПИК /персонален идентификационен код/. 70 са посетили офиса в областния град, за да получат информация, 55 – за да подадат заявление за подаване на документи по електронен път, 35 – поради необходимост от регистрация и промени в регистрацията, а 10 – от формуляри. 7 от клиентите през май са били в неравностойно положение. Системата за управление на опашките е една своеобразна форма за противодействие срещу нерегламентираното извършване на услуги. Тя позволява и стриктен контрол върху работата на служителите. Системата автоматично отчита както средното време за изчакване и за обслужване, така и средното време, за което даден инспектор извършва съответната административна услуга. 4 мин. е било средното време за изчакване на клиент през май, а между 7 и 8 мин. – за неговото обслужване.