Над 30 милиона лева осигуровки повече събра НАП – Бургас

Над 30 милиона лева осигуровки повече в сравнение с първите шест месеца на миналата година са събрани в НАП Бургас към 30 юни 2022 г. Това е устойчив ръст от близо 11 %. Най-високо е увеличението при постъпленията от корпоративен данък – 41 %. В абсолютна стойност това са 21 милиона лева повече. Приходите от данък върху доходите на физическите лица са с близо 4 милиона лева повече. Общите постъпления в териториалната дирекция на НАП Бургас за първите шест месеца на годината са над 581 милиона.
От приходното ведомство в морския град уточняват, че в края на юни приходите за централен бюджет са 267 милиона лева, като данъкът върху доходите на физически лица е 94 млн. лв., 73 млн. лв. е корпоративният данък и повече от 83 млн. лв. ДДС. Приходите от осигурителни вноски към 30 юни надвишават 313 милиона лева, в това число над 186 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 85 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 42 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване. „Ще положим всички усилия да задържим тази възходяща тенденция и в края на годината да отчетем също добри постъпления в държавния бюджет. Активната ни комуникационна политика с гражданите и бизнеса дава резултати – отчитаме устойчива тенденция на ръст при доброволните плащания – както на текущи, така и на просрочени задължения“, коментира ръста на приходите на НАП Бургас териториалният директор Татяна Кънчева. В национален мащаб за първите шест месеца на годината постъпленията в приходната агенция са над 14,9 млрд. лева, което е с 1,6 млрд. лв. повече спрямо същия период на миналата година.