Над 30 общопрактикуващи лекари не достигат във Велико Търново

Над 30 общопрактикуващи лекари не достигат в област Велико Търново за нормално покриване на населението по здравна карта от първична медицинска грижа. Това сочат данните от анализа на Регионалната здравна инспекция. Има направления, където всички медици при специализираната медицинска помощ са над 60-годишни.
Близо 20 на сто е недостигът на общопрактикуващи лекари в региона и кризата е за 10-е общини в областта, сочат данните на Регионалната здравна инструкция. Над 60-годишни в региона са всички лекари по спортна медицина, детска хирургия, медицинска онкология и инфекциозни болести. Дефицитни за областта специалности са съдебна медицина, спешна медицина, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, ревматология, ендокринология и болести на обмяната, обща медицина, медицинска онкология, ортопедия и травматология. С добра осигуреност със специалисти са направленията вътрешни болести, очни болести, кардиология, хирургия и педиатрия. Недостиг на медицински сестри има за почти всички направления. Във Велико Търново има филиал на медицински университет, но с всяка година кандидатите за медицински сестри и акушерки намаляват. За да се справят с проблема, няколко от болниците в областта работят по стипендиантски програми, за да привличат млади лекари.