Над 30 000 медицински сестри не достигат в цялата страна

Независимо от постигнатото увеличение на заплащането на медицинските сестри, работещи в детските градини и яслите, проблемите в сектора остават почти същите. В много от детските градини медицинската сестра е само една, а децата са 3-4 групи, по няколко паралелки.
Работата е отговорна, а изискванията от страна на родителите са много. Мотивацията на медицинските работници да работят в детски учебни заведения е изключително ниска и това е основната причина този вид персонал в детските градини да не достига. Председателят на Медицинската федерация към КТ „Подкрепа“ Росица Палешникова припомни, че в яслите, за децата до 3-годишна възраст трябва да се грижат именно медицински сестри. Тя добави, че въпреки обещанието за увеличение на заплащането на медицинските сестри в общинските градини и ясли в София, преговорите все още продължават. „Преминаха в една по-добра насока, с цел да могат да се привлекат по-млади кадри в тази сфера, тъй като сега медицинските специалисти, които се грижат за децата, и в ясли, и градини, и в училища са предпенсионна и пенсионна възраст. Няма как да не бъде така, при положение, че основната заплата им е 1350 лева. Сега нещата тръгнаха в добра посока, да се направи нещо за младите кадри“, обясни Палешникова. Тя добави, че следващата среща е в петък и изрази надежда в скоро време да бъде подписан колективния трудов договор. По думите й, над 30 000 са медицинските сестри, които не достигат в цялата страна.
„От Министерството на здравеопазването ни дадоха една справка за заплатите през месец декември 2023 г. От 200 болници има едва 5 или 6, в които заплатите на лекарите минават 2000 лева и пак същия брой, в който медицинските сестри и акушерките стигат до 1400 лева. Няма никаква политика за кадрите работещи в здравеопазването“, изтъкна Росица Палешникова. Достатъчен ли е медицинския контрол на входа на детските градини и яслите и сигурни ли се чувстват родителите, когато оставят децата си на медицинските грижи на само една медицинска сестра? Чуйте в анкетата.