Над 5 пъти е разликата между средната и минималната заплата

Над 5 пъти е разликата между средната работна заплата в най-ниско и най-добре платената икономическа дейност у нас. Това показват последните данни на КНСБ за доходите на българите. Сравнено с другите европейски държави средната работна заплата изостава номинално между 5 и 10 пъти спрямо старите държави членки и около 2 пъти спрямо новите държави членки. От КНСБ ще изнесат днес данните си за 2017 г. – с колко са се увеличили заплатите в различните сектори на икономиката и кои са най-добре и най-ниско платените професии в страната.