Над 58 000 жилищни сгради има в Кюстендилско

58 256 сгради или с 31 повече в сравнение с 2017 година е жилищният фонд в област Кюстендил към 31.12.2018 г., показват данните на НСИ. Жилищата в тях са 86 879. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 1 308 с 12 560 жилища в тях, тухлените – 48 964 с 66 258 жилища, а 8 061 жилища се намират в 7 984 сгради с друга конструкция. В градовете 25.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.7% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради. Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 66.5% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 15.1%, жилищата с пет и повече стаи – 11.1%, а едностайните са 7.3%.
Както в градовете, така и в селата най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, съответно 69.6 и 63.1%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 67.4%, а многостайните с четири и повече стаи (57.2%) – в селата. В област Кюстендил най-голям е относителният дял на жилищата, построени в периода 1971-1980 г. – 20.6%, а най-нисък след 2011 г. – 0.6% . За периода 1961-2018 г. броят на жилищата в градовете е с 1.7 пъти повече в сравнение с този в селата.