Над 6 млн. лева вземания има община Кюстендил

Вземанията на община Кюстендил са в размер на 6 348 000 лв. Кметът Петър Паунов поясни пред Общинския съвет, че от приватизационни сделки не са събрани 1 500 000 лв., в това число и от бившите оранжерии в Пиперков чифлик.
3 000 000 лв. са просрочените данъчни задължения, които в голямата си част обаче ще бъдат отписани. Община Кюстендил очаква и 1 300 000 лв. от ревизионни актове.
Общият остатъчен дълг на община Кюстендил към края на месец юни е 9 180 580 лв. Изпълнението на бюджета за първите 6 месеца на 2017 година и състоянието на общинският дълг на община Кюстендил бяха приети на сесията на Общински съвет- Кюстендил. „На 39,75 % е изпълнена частта за планираните собствени приходи на общината. Общият размер на събраните средства от собствени приходи е 5 326 769 лв. при годишен план от 13 400 629 лв. За сравнение със същото полугодие на 2016 г., сега са събрани с 5,5 % повече средства. В разходната част изпълнението е в размер на 46,68 % от заложените по план или 16 965 000 лв.”, заяви председателят на Общински съвет- Кюстендил Михаела Крумова.