Над 60 % от хотелиерите смятат да намалят цените

Над 60% от хотелиерите смятат да намалят цените на пакетите, а над половината – цените на нощувките. Това показва ново изследване на Националния статистически институт сред мениджърите на места за настаняване. То е направено през април след като заради мерките за ограничение на разпространението на коронавируса бяха спрени туристическите пътувания. Хотелите не са затворени, както заведенията за хранене, но са им наложени ограничения за движението на гостите.
Половината от хотелиерите, които имат резервации в периода на извънредното положение заявяват, че ще предложат на клиентите си да ги пренасрочат за по-“здравословен“ период, Туристическият бизнес, който обичайно изпитва затруднения с намирането на персонал, сега предприема съкращения – 35.4% от анкетираните за са заявили, че освобождават служители, 31.7% са ги пуснали в неплатен отпуск. В платен отпуск са работещите за 40% от анкетираните компании. От мярката „60/40″ са се възползвали 17.6% от мениджърите, а от „дистанционна форма на работа“ – 15.1%.
През март по-голяма част от управителите (72.2%) съобщават за намаление в приходите. В краткосрочен план (през следващия един месец) 42.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 18.0% от тях – „до 100%“, а 38.2% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами. В близко бъдеще 42.6% от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35.4% смятат да продължат да работят макар и с намален обем, а 14.6% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6.3% прогнозират, че ще им се наложи да затворят завинаги.