Над 700 дръвчета ще засажда столична община

През пролетната кампания по засаждане на дървесна растителност по улици, булеварди, паркове, градини и зелени ивици по транспортни трасета на територията на Столична община ще бъдат засадени над 700 броя дървета, като към днешна дата са засадени 350 броя от тях, съобщиха от дирекция „Зелена система“ на общината.
Засадените дървета са от видовете липа, дъб, ясен и явор. На територията на Столичната община към днешна дата има 74 вековни дървета. През 2022 г. е регистриран летен дъб на ул. „Джеймс Баучер“, в регистъра на Министерството на околната среда и водите, видим на официалната им страница. Усилията на Столичната община по засаждане на дървета продължават и на 7 април започва третият залесителен сезон в новата гора на София в с. Негован, където ще бъдат засадени 20 хил. фиданки до 14 май, посочиха от общината. Инициативата „Новата гора на София – 2″ в с. Негован започна през пролетта на 2022 г. Кампанията има за цел да трансформира в горска територия общо 137 дка общински непригодни земеделски земи, намиращи се в землището на с. Негован, район „Нови Искър“. През този залесителен сезон планираме да засадим общо 20 хил. широколистни фиданки на площ от 30 декара. Посадъчният материал и уредите за засаждане се осигуряват от Столичната община, а за извършване на самите залесителни дейности се разчита изцяло на доброволци. Дейността се изпълнява, като част от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух, припомнят от общината. От там съобщиха, че всеки доброволец, желаещ да се включи в дейностите по залесяване, може да го направи до 14 май, всяка събота и неделя, без официалните празници, от 9:00 ч. до 16:00 ч. Столичната община осигурява на място фиданки от широколистни видове – основно цер, лопати и ръкавици.
Дейностите по организиране на инициативата се изпълняват от дирекция „Околна среда“, а самото залесяване се осъществява със съдействието на лесовъдите от общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столичната община. Кампанията се реализира и със съдействието на администрацията на район „Нови Искър“. За удобството на доброволците през периода на кампанията Столичната община откри временна спирка „Новата гора на София – 2″ на крайградската автобусна линия №20 за достъп до терена в землището на с. Негован, която тръгва от площад „Лъвов мост“.
От началото на пролетната залесителна кампания на 2023 г., до момента, са залесени 14 330 фиданки от 760 доброволци, а кампанията продължава. В проведените два залесителни сезона през 2022 г. в „Новата гора на София – 2″ – с. Негован, са залесени 30 500 фиданки на площ от 48,8 дка, с помощта на 2510 доброволци. Столичната община провежда различни кампании и програми за безвъзмездно предоставяне на материали, с които подкрепя гражданите за постигане на по-зелена и здрава околна среда.