Над 700 печки ще бъдат сменени в София

700 договора за подмяна на отоплителните уреди са подписани в София до момента. Одобрени са 5506 домакинства, с които предстои да бъдат подписани договори. Повечето живеят в районите „Кремиковци“, „Панчарево“ и „Нови Искър“. Най-голям интерес има към подмяната на старите печки с климатици и радиатори.
Заявени са 5 047 броя климатици, 3121 пелетни камини и печки, 469 газови отоплителни уреди и над 6 512 радиатора. Теодора Полимерова – директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“ в Столичната община, информира, че приемането на заявленията продължава и тази година, тъй като ресурсът, който е осигурен, е за около 10 000 домакинства. „Всеки, който се отоплява на дърва и въглища и е собственик на имота, в който живее, може да подаде заявление в районните администрации като заявленията са налични на сайта на общината, могат да бъдат изтеглени като формуляри, бланки, образци и да бъдат подадени на място в района“, каза тя. Приемането на формуляри за подмяна на старите печки в София продължава. Във втората фаза на проекта до момента са кандидатствали 422 домакинства.