Над 7,5 млн. лева получава бизнесът в Кюстендил заради пандемията

Над 7,5 милиона лева са получили в Кюстендилска област фирми и предприятия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19. Кандидатствали по различни проекти са общо 422 фирми и предприятия от региона. На работна среща днес Любомира Велинова – управител на Областният информационен център в Кюстендил обобщи резултатите от одобрените проекти с европейско финансиране от 2014 година до настоящия момент.
Одобрените проекти на територията на Кюстендилска област са общо 744, на стойност 201 милиона лева, като сумата включва и съфинансиране от страна на бенефициентите. Най-много проекти от деветте общини в областта са реализирани в община Кюстендил – 358 договора, на стойност 70 млн. лв., и в община Дупница – 225 договора, за 62 млн. лв. „Като цяло мога да кажа, че всички фирми и предприятия, кандидатствали за подпомагане за преодоляването на последствията от тази криза, са получили средства“, каза Велинова. Оперативната програма с най-много сключени договори е „Иновации и конкурентоспособност“, където са сключени общо 494 договора. „Това се дължи на последните две години, когато редици фирми сключиха договори по тази програма за справяне с икономическите последствия от пандемията“, уточни Велинова. Оперативната програма, по която има най-много инвестирани европейски средства е „Региони в растеж“, където са инвестирани 48 млн. лв., като основните бенефициенти отново са общините в Кюстендил и Дупница. Нито един проект не е реализиран по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.