Намаляват местата за нощуване в Ямбол

През декември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 300, а на леглата – 547. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява – с 31.6%, а леглата в тях с 19.9%.