Намалява броят на учениците в област Ямбол

Траен спад на учениците в гимназиална възраст се наблюдава през последните години в Ямболска област. През следващата учебна година броят на паралелките ще падне под 40, а завършващите седмокласници са с над 100 по-малко в сравнение с миналата година. 1038 ученици ще трябва да си разпределят средните училища в Ямболско през следващата учебна година. Нанка Василева от Регионалното управление на образованието в Ямбол уточни:
Училищата, които ще правят прием в 8 клас в областта за 2024- 2025 година са професионални гимназии, 4 профилирани гимназии, 4 средни училища, две обединени и едно спортно училище. В момента броят на паралелките в средния курс е 43, но броят на завършващите седмокласници, през следващата година паралелките трябва да са 39. Началникът на РУО – Ямбол Георги Георгиев допълни: Имаме някакъв малък резерв, ще разговаряме с Министерството на образованието и науката за увеличаване на броя. Дали ще постигнем успех, засега не е ясно. Неминуемо ще се наложи съкращаване на така предложения план-прием. Естествено, това ще стане след експертно обсъждане с директори, общини и работодатели“, Най-голям прием, с по четири паралелки, планират математическата и езиковата гимназия в Ямбол, както и гимназията по строителство и архитектура. Четири паралелки залага и профилираната „Васил Левски“.