Намалял е броят на пожарите в област Кърджали през 2017 г.

Намалял е броят на пожарите и спасителните дейности в областта през 2017 г. РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали отчете резултатите от дейността си през изминалата година. В присъствието на старши комисар Красимир Шоторов, директор на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „ПБЗН“, в регионалната пожарна дирекция в Кърджали днес беше направен отчет-анализ за резултатите от работата през 2017 година. На отчета участваха ръководителите на основните части на единната спасителна система в областта: директорът на ОД на МВР старши комисар Венцислав Момчилов, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Атанас Митков, директорът на Областния съвет на БЧК Жана Чакърова-Шукерска. Анализ на дейността беше направен от директора на регионалната пожарна дирекция комисар Сергей Заимов.
През 2017 г. са регистрирани общо 883 излизания с противопожарна техника, от които 784 са за възникнали произшествия. За сравнение през 2016 г. са регистрирани 1106 излизания, 1005 от които за възникнали произшествия. Броят на произшествията спрямо 2016 г. е намалял с 22 %. Най-значителна е промяната при пожарите – намаление с 24 %, а при осъществените спасителни дейности намалението е с 20%. Причините за това са в по-благоприятните от пожарна гледна точка метеорологични условия през изтеклата година. Дяловото участие на възникналите пожари през 2017 г. надвишава този на осъществените спасителни дейности – 56 % срещу 44 %, при дяловото съотношение за 2016 г. – 58 срещу 42 %. От извършените през периода спасителни дейности водещ е делът на осъществената „техническа помощ“ – 88 % от общия брой.