Народното събрание разглежда актуализацията на бюджета

Народното събрание започва разглеждането на актуализацията на бюджета. По традиция депутатите започват с разглеждането на парите за здраве, както и бюджета за общественото осигуряване. Именно там са заложени и мерките кабинета Петков срещу ценовата криза в страната.
Най-много пари се насочват за увеличението на пенсиите – от 1 юли парите на възрастните трябва да се вдигнат с 10 процента, както и да се запази COVID добавката от 60 лева. Минималната пенсия трябва да стане почти 470 лева при 370 в момента. От октомври се предвижда да се промени модела за осъвременяване на пенсиите и така пенсиите за трудова дейност на над 700 хиляди възрастни ще се вдигнат средно с 15 процента. Максималната пенсия трябва да стане 3400 лева. Предвижда се и отстъпка за потребителите при зареждане на гориво за лични нужди, както и данъчни облекчения за семейства с деца, въвеждане на нулева ставка на ДДС за доставка на хляб за срок от една година; освобождаване от акциз на електрическата енергия и природния газ; намаляване на ставката на ДДС за доставките на природен газ и на централно отопление; намаляване на размера на законната лихва при забава при физическите и юридическите лица и други. Със законопроекта е предложено увеличение на максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2022 г. от 7,3 млрд. лв. на 10,3 млрд. лв., както и промяна на ограничението за максимален размер на държавния дълг към края на 2022 г. от 35,5 млрд. лв. на 38,5 млрд. лв.