Населението в Габровска област застарява

Към 31 декември 2019 г. населението на област Габрово е 106 598 души. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1806 души. Данните са обобщени от Отдел „Статистически изследвания – Габрово“ към Националния статистически институт. Продължава процесът на застаряване на населението в област Габрово. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 30 964 или (29.1%), което отрежда второ място на областта в страната след област Видин (29.9%). Спрямо 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 пункта.
Към 31 декември 2019 г. децата до 15 години в областта са 12477 или 11.7% от общото население в областта, като спрямо 2018 г. този дял е почти непроменен. По този показател областта е на последно място в страната заедно с област Смолян (11.5%). Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 48.0 години през 2017 г. нараства на 48.2 години през 2018 г. и достига 48.4 през 2019 г.