Национален протест готвят хора с увреждания

Шести национален протест подготвят за 18 април родители и близки на деца и възрастни с увреждания. Сред неговите организатори отново е габровката Шенай Мустафа. Досега тя е участвала в организацията и провеждането на всичките 5 протеста. Защо отново ще протестират? Това биха попитали някои с аргумента, че през тази година бяха увеличени добавките за хора с увреждания.
Едно от най-важните искания на протестиращите и този път ще бъде напомнянето, че България е единствената страна в Европейския съюз, в която хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени. В Европа човекът с увреждане разполага с бюджет за лична помощ и има свобода и избор да го управлява. Освен това протестиращите ще искат не козметични промени в остарелия Закон за интеграция на хората с увреждания, а създаването на нов Закон за личната помощ на хора с увреждания.