Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание от 13,30 ч. днес в сградата на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени проектите на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.