Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание от 16.00 ч. днес. Ще бъдат разгледани Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., както и Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. В дневния ред фигурира още Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.