Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес от 11 ч. в сградата на Министерския съвет. В дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закони – за държавния бюджет на Република България за 2018 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., както и законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС.
Ще бъдат обсъдени и проектът на закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от народни представители, както и предложението на КТ „Подкрепа“ за законодателна промяна в КСО, относно редакцията на чл. 54б, ал. 3.
НСТС ще разгледа и предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и проект на ПМС за изменение на Наредбата на структурата и организацията на работната заплата.