Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес

Днес от 13.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят промени в Кодекса на труда и в Закона за безопасни условия на труд, както и предложението на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.н. „клас“), и др.