Недостиг на продукти и скок на цените в Гърция

Сериозен е рискът от недостиг на продукти на пазара и повишаване на цените в Гърция. Причината са опустошителните наводнения в Тесалийската равнина и унищожените селскостопански продукти и съоръжения. Първите прекъсвания на доставките на пазара вече се усещат. Има недостиг на продукти от млечната индустрия в Трикала, чиито съоръжения са разрушени.
С подобни проблеми се сблъскват и други предприятия, сред които компанията за натурална минерална вода със седалище в Кардица, компанията за сирене в Магнезия, както и лозаро-винарските предприятия, преработвателните предприятия за плодове и зеленчуци. Според гръцката статистическа служба регионът Тесалия осигурява вътрешно потребление на 43,5% ябълки, 63% круши, 34% твърда пшеница за производство на тестени изделия, 18,3% говеждо месо, 71% от свинското месо, 10% от вътрешното производство на краве мляко в страната, 22% овче и 16,49% козе мляко и 50% сирене. Лариса е житницата на страната, произвеждат се 24% пшеница и 22,5% ечемик. Всичко това ще трябва да бъде задоволено с внос от чужбина. Министерството на развитието побърза от самото начало да увеличи пределната норма на възвръщаемост на основни и други стоки като храни, но това действие не може да обърне възможното увеличение, тъй като недостигът на суровини ще трябва да бъде покрит на всяка цена.