Недостиг от 17 000 медицински сестри в здравната система

Най-сериозният недостиг сред медицинските специалисти е липсата на 17 хиляди медицински сестри. Това каза пред журналисти в Министерски съвет (МС) Ралица Симеонова-Ганева, член на Съвета за икономически анализи към Министерския съвет, която представи данни от изследване, извършено от Съвета.
Няма област в страната, в която медицинските сестри да са достатъчни, като само в София са необходими още над 2500, а в Пловдив – над 1400, допълни тя. Ако се вземе препоръчителното съотношението две медицински сестри към един лекар, за да се осигури качествена медицинска услуга, в София ще са нужни над 8 хиляди медицински сестри, а общо за страната ще са нужни 29 хиляди, което е повече, отколкото сега работят в България, допълни Ганева. По думите ѝ на регионално ниво дефицитите са много по-остри. Акушерките в България през 2021 г. са 47,5 на 100 хиляди души население, но съотношението между броя на акушерките и броя на акушер-гинеколозите е близо 1,9:1, като то е значително по-ниско от препоръчителното от СЗО отношение 3:1, каза още Ганева. По думите ѝ това показва, че в страната ни не достигат близо две хиляди акушерки. Между една трета и една пета от медицинските специалисти са в София. В пет области има по-висок брой на общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души население – София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. В областите Благоевград, Кърджали и Хасково се отчита най-голям недостиг на лекари. В 12 области има недостиг на лекари по дентална медицина, в 13 области има недостиг на акушер-гинеколози, а в девет области – на педиатри.
Единствената област, в която не липсват общопрактикуващи лекари, е Плевен, каза още Ганева. По думите ѝ в София липсват 200 общопрактикуващи лекари, в Бургас – над 100, в Пловдив – над 70. Най-остър е недостигът на психиатри в София, където не достигат 90, следвана от Пловдив, където липсват около 50 психиатри, допълни Ганева. Само в област Ловеч не се отчита недостиг на психиатри, показват още данните от анализа. По данни на НСИ през 2022 г. една пета от практикуващите лекари са на възраст 65 и повече години, а повече от една трета от лекарите са на възраст 55-64 години, като проблемът предстои и ще се изостря, каза още Ганева. По думите ѝ друг проблем, който се поражда заради липсата на кадри, е прекомерното натоварване на работещите в момента, което пък води до напускане на професията и трудова миграция.
Образователната система не може да компенсира напускането на медицинските специалисти. В периода 2012-2021 г. лекарите с придобита специалност „Обща медицина“ са близо 1700, като през последните години броят им намалява, а през 2021 г. те са 59, сочи още анализът. Ако има нулев отлив, за да се преодолее съществуващият недостиг, се предполага, че през следващите пет години трябва да има поне по 200 лекари, придобили специалност „Обща медицина“. От 2014 г. броят на напускащите системата медицински сестри трайно надвишава „входящия“ поток, каза още Ганева. През 2021 г. в системата са се влели 546 медицински сестри, но са я напуснали 890, като при такава динамика недостигът на медицински сестри – от близо 17 хиляди, би могъл да се покрие след около 30 години.