Незаконен добив на дървесина установиха в община Ветово

Пореден случай на незаконен добив и превоз на дървесина е установен от полицията във Ветово. На 21 октомври при извършена проверка от служител на РУ – Ветово е установен мъж на 43 години, който превозвал с конска каруца незаконно дървесина.
Мъжът бил засечен на ул. Александър Стамболийски в гр. Ветово. В каруцата имало около един кубичен метър пространствена дървесина, добита от държавен горски фонд, като за нея въпросният нямал редовно писмено позволително за сеч, както и превозен билет. По случая е заведена преписка, с оглед изясняване на престъпление по чл. 235, ал.1 от НК, по описа на РУ – Ветово.