НЕК зариби река Черна с планинска пъстърва

Националната електрическа компания (НЕК) извърши успешно зарибяване на река Черна с над 1000 броя речна пъстърва от вида „Балканка“. Акцията се проведе в тясно сътрудничество с Риболовно сдружение „Олимпик 2002″, които предоставиха ценна експертна подкрепа и участваха с доброволци.
Зарибяването се осъществи в присъствието на експерти от ИАРА, за да се гарантира, че всички процедури са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания, съобщиха от НЕК. Зарибяването с речна пъстърва ще допринесе за подобряване на качеството на водата чрез възстановяване на естествените популации на рибата. Този вид обитава добре характерната за тази река среда и ще спомогне за естественото пречистване на реката. Речната пъстърва „Балканка“ е ключов вид за местната екосистема, който играе основна роля в поддържането на екологичния баланс на реките в България. Нейните популации са застрашени и намаляват поради различни фактори, включително нерегламентиран риболов, изграждане на напречни прегради и замърсяване на горните течения на реките. Зарибяването с „Балканка“ има за цел да противодейства на тези негативни влияния и да подобри общото състояние на реката, като така се осигурява устойчиво развитие на водните ресурси и екосистемите в България. Тази инициатива е ключова част от стратегическата визия на НЕК за устойчиво развитие, която включва активни дейности за опазване на водните ресурси и възстановяване на биологичното разнообразие. От съществено значение за успеха на тези инициативи е доброто партньорство с всички заинтересовани страни.