Не се очаква ново повишение на цените в хотелите

До края на годината не се очаква повишение на цените в хотелиерството, а в обектите, които предвиждат увеличение, то ще бъде не повече от 10 на сто. Хотелиерите обаче не се надяват на подобрение на бизнес средата. Това сочат данните от националното допитване, направено от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели към края на първото полугодие.
70% от участниците в допитването поставят като основен проблем в хотелиерството липсата на персонал. Малко над 1/5 от хотелиерите отговарят, че най-голямото предизвикателство пред техния бизнес е ръстът на разходите, а 10% са отговорили че проблем е спадът на туристите от традиционния за конкретния хотел пазар, посочи Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели. „Въпреки че разчитат на вноса на персонал, хотелиерите все по-малко виждат това решение като устойчиво. Интересното е, че спрямо миналата година се увеличава процентът на хотелиерите, които смятат да заложат на студенти и ученици в горните класове – със стажове, различни програми за заетост, т.е. един поглед, който е свързан и с развитието на собствени кадри“, обясни той. Увеличението на цените в хотелите гравитира около това на инфлацията. Приходите, ако въобще растат, се движат в рамките на малко над годишната инфлация за страната. Разходите за заплати и осигуровки на персонала се увеличават, но в бъдеще това ще се случва с по-бавни темпове. Рентабилността в хотелския бизнес се свива, посочи още Георги Дучев. „Шансове за успех, и евентуално за просперитет ще имат тези, които са гъвкави и могат да реагират на бързо променящите се условия“, поясни той.