Нидерландия дава компенсации за затваряне на ферми

Нидерландското правителство ще похарчи 1.47 млрд. евро, за да компенсира фермери за затварянето на техните стопанства. Целта е да се намали броят на гледаните животни и така да се снижи нивото на азотно замърсяване, съобщава Ройтерс.
Във вторник Европейската комисия съобщи, че е одобрила два схеми за изкупуване и за доброволно затваряне на стопанства в близост до природни резервати. Съгласието на Брюксел се изисква, тъй като средствата ще бъдат отпуснати като държавна помощ. Нидерландците трябва да намалят излишните нива на азот, причинени отчасти от десетилетия на интензивно земеделие, проблем, който доведе до блокиране в съдилищата на важни строителни проекти, докато проблемът не бъде разрешен. Недоволството от плановете на правителството за справяне с проблема до момента доведе до голямо поражение за управляващата коалиция на премиера Марк Рюте на регионалните избори през март. Изкупуването на ферми се разглежда като важна стъпка към цялостен план за справяне с проблема. Плановете ще имат „положителни ефекти, които надхвърлят всяко потенциално нарушаване на конкуренцията и търговията в ЕС“, се казва в изявление на Комисията, одобряващо помощта. Според Европейската агенция за околна среда праховите частици, азотния диоксид и озонът в близост до земната повърхност са трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по своята сериозност въздействие – от смущения на дихателната система до преждевременна смърт.
Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над пределните норми може да причини структурни промени в белия дроб. Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства, топлоелектрическите централи, някои промишлени предприятия, тютюнопушенето.