Нидерландия е на второ място по благосъстояние в ЕС

Нидерландия е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по благосъстояние „тук и сега“. Швеция е с най-висок резултат сред 27-те страни членки на ЕС, а на последно място е Хърватия. Доклад на Статистическата служба на Нидерландия се фокусира върху сравненията между страните от ЕС в навечерието на предстоящите избори за Европейски парламент.
Сравняването включва благосъстоянието „тук и сега“, тоест без да се отчитат последиците за бъдещите поколения или за хората в други държави. За да се изчисли благосъстоянието „тук и сега“, всяка държава членка е била сравнена по 23 показателя в девет различни теми. Нидерландия има добри резултати по 14 от тези показатели, особено по отношение на доверието в другите хора. По-слаби са обаче резултатите по два показателя – разходи за жилища и продължителност на живота на жените в добро здраве. Разходите за жилище като дял от разполагаемия доход са сравнително високи в Нидерландия, а продължителността на живота на жените в добро здраве е сравнително ниска.
Хърватия има най-ниски резултати по отношение на благосъстоянието. Хърватия е на последно място в ЕС по благосъстояние, като получава най-ниски оценки в 17 области. Благосъстоянието е сравнително ниско и в Унгария, Румъния, България, Полша, Гърция и Словакия в сравнение с останите страни в ЕС. Във всички тези страни до 1989 г. е имало комунистически режими, с изключение на Гърция, отбелязва публикацията. Почти всички страни от бившия Източен блок, които се присъединиха към ЕС след 2004 г., имат сравнително ниски резултати по отношение на благосъстоянието си днес. Изключение прави Естония, където благосъстоянието е по-високо от това в по-богатите страни като Франция и Белгия. В южните страни членки като Португалия, Испания и Италия благосъстоянието също е по-ниско от средното, въпреки че в тези страни никога не е имало комунистически режими и те са членове на ЕС и предшестващите го организации от десетилетия.
Нидерландия получава най-високи резултати по отношение на работата и свободното време. Нидерландия получава най-високи резултати от всички държави от ЕС по отношение на работата и свободното време, като оглавява класацията по всичките пет показателя в тези области. Нетната работна заетост е най-висока, а дългосрочната безработица – сред най-ниските. Швеция, Ирландия и Дания също се отличават в тази област. Най-ниски са резултатите на Хърватия, следвана от Гърция и Италия. Италия е на второ място по дял на завършилите колеж или университет в ЕС – 16,8 на сто. В Нидерландия този дял е 36,6 на сто. Дългосрочната безработица е най-висока в Гърция – 7,7 на сто, докато в Нидерландия тя е едва 0,7 на сто.