Николай Гюлев / ***

Стари римски мостчета,
остри скални зъбери
и кънтящи пропасти
бурята размесваше
в дяволски пейзаж.
Във колата стенеща –
не със думи клетвени,
само с пръсти сплетени
имахме кураж.
Там навярно още
бурята разпенва
снежните въртопи
и се вие пътят
редом със смъртта.
А за теб и мене
храбър еделвайс е
върху ръб на пропаст
любовта!