Николай Милчев / Резюме

Защото знам, че любовта е резюме
на мокър сняг,
не мога да ти кажа нищо повече
от половин снежинка.