Николай Милчев / Шивачка

И тая бяла мода мина –
със преспите,
с мъглите.
Играят в шевната машина
конците на тревите.
Шивачка по-изкусна няма,
аз уча се от нея.
Че пролетта е като мама –
хем шие,
хем си пее.