Никулденско – как държавата ограби правата на банките

/Иван Евлогиев/
Днес е Никулден! Поздрави на всички именици и специално на моите вицепрезиденти във Фирмата – Николай Пеневски и Николай Арабаджов! Казват, че Св. Николай е покровител на моряците, пътешествениците, и БАНКЕРИТЕ. Та въпроса ми е за последните. Явно по време на банковата криза 96-97г. Св.Николай е забравил за България. Над Българските банки бе извършен погром и резултатите от него се усещат и до днес, но никой от прехвалените български икономисти не е направил опит да анализира последствията от погрома.
Заповедта дойде от МВФ. Политиците от БСП веднага приеха, защото хазната беше празна а България бе обявена в най-висока степен на „кънтри риск”. За СДС не беше трудно да разберат, че преразпределението започва. Не случайно всички без изключение от правителствата на Стефан Софиянски и Иван Костов за 4 години станаха много богати хора. Доколкото знам Венци Йосифов – шефа на ПЧБ преживява с пенсията си, а Муравей Радев и Христо Бисеров са топ състоятелни хора като пример. За последния лично знам как получи първите си стотинки!! На среща във Витоша Иван Костов и Николай Добрев се договарят кой да бъде изкупителната жертва – лошите банкери!
Близките до власта медии на Прокопиев „Капитал” и ”Дневник” се включват с ентусиазма на мародери в оплюването на банките. Вестник ”БАНКЕР”става флагман на БНБ за дискредитиране на затворените банки с цел оправдаване решенията на БНБ. Телевизиите се надпреварват коя първа ще съобщи за поредния арест. Прокурорите потриват доволно ръце за голямата жътва – от една страна медийна слава, от друга откупи от изплашените банкери.
”Къде са ми парите?”, ”100 банкери в затвора”, ”7 милиарда са източени” – все стонове и възклицания на Иван Костов за да даде старт на кампанията. Казват, че когато фактите говорят и боговете мълчат. Само че от тези факти никой не се интересува.
Въпреки всичко се надявам, все някой да ги прочете и ако не друго да се замисли над въпроса който Пилат задава на Исус Христос и на който даже и той не може да отговори, според Евангилието на Йоан ”А ЩО Е ИСТИНА?” Съгласно справка на БНБ от 07.07.1999г. за балансовата стойност на активите и пасивите на търговските банки в несъстоятелност, задълженията им към БНБ са 130 млн.лв/ Говорим само в деноминирани левове/ На практика това са задължения от рефинансиране основно на ПЧБ, Минералбанк, БЗК и Агробизнесбанк. Задълженията към МФ са 393 млн. лв. Това са изплатените суми съгласно тогавашния Закон за защита на влоговете – 100% на гражданите и 50% на фирмите.Тоест митът че са ограбени гражданите е медийна лъжа, защото те са напълно удоволетворени.
Балансовата стойност на банките в несъстоятелност възлиза на 603 млн.лв. Това означава че дори и само с балансовите си активи, банките могат да покрият задълженията си към БНБ и МФ. Този извод напълно опровергава и втория мит, че държавата била ощетена с милиарди! Дотук доказахме, че затворените банки не дължат на гражданите и имат достатъчно собствени активи да се разплатят с държавата. Да анализираме и друг съществен момент. Общата стойност на задълженията, приети от синдиците на затворените банки е 1385 млн.лв./ а не 7 милиарда както ни убеждаваше от трибуната на НС Иван Костов и папагалски бе подето в публичното пространство./ Както цитирахме по горе собствените активи на банките са 603 млн.лв., а пасивите 1385 млн лв или разлика от 782 млн. лв. Трябва обаче да се знае, че вещните и имуществени права, които в основата си са лоши кредити, но обезпечени, към ”Балканкар холдинг, ”Нефтохим”, ”ПЛАМА”, „Металхим „Стомана, ”БДЖ”, ”Кремиковци” и други гиганти на промишлеността са близо 2 милиарда лв. Със затварянето им тези банки бяха лишени от възможноста както да си съберат вземанията така и да участват в приватизацията. В същото време забелязахте ли че те основно са кредитирали държавните предприятия, а не подставени лица на БКП, ДС и други т.н. кредитни милионери! Разликата между тези 2 милиарда и останалите задължения от 782 млн.лв. показва че до ликвидната криза банките са работили добре.
Всъщност държавата ограбва правата на банките, а предприятията длъжници подарява на РМД-та, Събирачи на вземания, и други купувачи склонни към корупционни сделки. Моята банка „Международна банка за инвистиции и развитие“ – МБИР, беше затворена с мотива ”Опасност от неплатежоспособност” – кух израз, без всякакви основания. Банката никога не беше спирала плащанията, никога не ги е бавила. Аз наредих да се изплатят вложенията на гражданите от фирмата. СГС се произнесе че банката е неправилно затворена. След Решение на Конституционния съд №14 от16.12.1999г. се видя че целият акционерен капитал е в наличност и Банката трябва да се върне на акционерите…ДА АМА НЕ – както казваше Петко Бочаров, чиято книга със същото заглавие аз издадох чрез Компакт-прес между другато. Казват, че тарикат мъж не писка! Поуката е, че когато се възползват от жена ти започнеш ли да пискаш, освен всичко друго ами и ще ти се смеят. За банките май е същото…. пък даже и могат да те арестуват!