Нова акция за кастриране на кучета в Хасково

Акция за обезпаразитяване и кастрация на бездомни кучета ще се проведе в Хасково от 16 до 20 август 2017 година. Тя е определена с възлагателно писмо на Общината към“ Ветеринарни практики ЗД“ ООД по силата на сключен договор. Това ще е втората акция целяща намаление на популацията на бездомни кучета в града. При първата бяха обработени 50 животни.