Нова инициатива подпомага учебните програми

„Опознай другия, за да го разбереш”. Тази перифраза на популярен израз е подходящо мото на най-новата инициатива на Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”, насочена към учениците в Бургас. В навечерието на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от унищожение в хитлеристките концлагери поглед към историческите факти е повод вниманието да се насочи и към особеностите на еврейския етнос. С тяхното приемане и уважение от страна на българите през многогодишното съвместно съжителство може да се обясни това безпрецедентно в световен мащаб достойно поведение на целия народ.
Именно за да запознае младите хора с историята, традициите и културата на еврейския етнос Център „Алеф” подготвя поредица от срещи с ученици от различни класове в бургаските училища. По атрактивен начин младите хора ще научат какво отличава евреите от другите нации, от кога и как те са живели по българските земи, какви са техните обичаи и ритуали, как те са участвали в обществения живот на страната, кога и как хората, изповядващи различна вяра, се превръщат в общност, както и интересни факти за живота на еврейската община в Бургас.
На фона на ескалиращи прояви на ксенофобия, антисемитизъм и агресия в съвременното общество вниманието на учениците ще се фокусира върху моралните принципи, толерантността и достойните прояви на гражданското общество в България. Образователните срещи се явяват естествен илюстратор на теми в учебните програми за 5 и 7 клас. Те започват от декември тази година и ще продължат и през следващата година, като повечето от тях ще бъдат провеждани в бившата бургаска синагога.
Първата среща е планирана за 13 декември и ще бъде в бившата синагога с ученици от клуба по история в училище „Св. св. Кирил и Методий”. На 15 декември в синагогата ще гостуват петокласниците от на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията”. Образователната инициатива предвижда да обхване близо 100 деца.