Новият общ устройствен план представиха в Стара Загора

Концепцията си за устройствено и икономическо развитие на Стара Загора представиха днес на междинна работна среща за изработването на нов Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора д-р арх. Мила Никифорова и арх. Георги Митрев, управител на фирма “Агора-66″ ООД, чийто проектантския колектив е изпълнител на новия ОУП.
Благоприятното географско положение (равнинен и планински терен, термални извори, богато културно наследство, процесите на разширение на производствените зони – Индустриална зона „Загоре“) е изтъкнато като едно от предимствата за икономическото развитие на Стара Загора. Прекомерната концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата и вторичните центрове, както и липсата на модерни производствени терени и предпоставки за разширение на развитието на туризма в общината са пък недостатъци в това отношение. Концепцията на плана включва развитие на нови индустриални зони, жилищни квартали и вторични градски центрове, както и подобряване на главната улична мрежа. Производствените центрове в селищата запазват местоположението си (стопански дворове), а като акцент са поставени минералните извори в Старозагорските бани.
Новият ОУП потвърждава действащия, но и надгражда неговото развитие. След срещи и анкети с кметовете и кметските наместници на селата от общината и обстоен обход на всички 51 села проектантският екип предвижда още зони за развитие на селските райони с предложение за нови общински пътища между тях. Представени са и пет туристически маршрута за града и отделните села. На срещата е обсъдено бъдещото развитие на общината с две нови връзки с Автомагистрала (АМ) „Тракия“ – при село Калояновец и по пътя за Раднево. Обсъдени са и нови пътни артерии около града, които да облекчат трафика и да разширят урбанизираните зони от двете страни на околовръстното шосе. Стара Загора е на едно от първите места по процент озеленяване и смело може да се нарича „зелен град“. Зелените площи и паркове се запазват и в новия устройствен план, а проектантският екип предвижда и нови зелени територии. За нови урбанизирани територии около града са предвидени над 2000 хектара. В днешната работна среща участваха главният архитект на Виктория Грозева, секретарят Делян Иванов, представители на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите в България, КРИБ, Камарата на строителите, общински съветници, заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов и народният представител Георги Гьоков.