Нови носии дариха за децата от Фотиново

Децата от ОУ „Хр.Смирненски“ в кирковското село Фотиново получиха нови народни носии за традиционния танц „Зейбек“ от ръководствата на община Кирково и побратимената турска община Газиемир, Измир. Така малчуганите от Фотиново вече разполагат с подходящо сценично облекло за пресъздаване на народните обичаи и традиции при изявите си, и за участия в национални и международни фестивали. Новите носии са прекрасни и стилизирани за танца „Зейбек“ с богати цветове – златисти, червени, синьо-черни-червени с много мотиви, елементи и части, които носят характерните белези на народното творчество и фолклор.
Училищното ръководство, Обществения съвет към училището, целият учителски колектив и учениците отправят искрената си благодарност към кмета на побратимената община Газиемир Халил Ибрахим Шенол и кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман. Благодарим, че реализирахте една ученическа мечта!