Нови схеми за разсрочени плащания към „Топлофикация София”

Разсрочените плащания към „Топлофикация София“ може да стават по облекчени схеми за хора в затруднено финансово или здравословно състояние. Идеята за тези абонати да не се изисква авансова вноска, която в момента е 30 на сто то дължимата сума. Освен това срокът за плащане ще е по-дълъг от сегашните 6 месеца.
Това предлагат председателят на общинския съвет Георги Георгиев и общинските съветници Ваня Тагарева и Прошко Прошков от групата на ГЕРБ-СДС. Текстовете трябва да бъдат гласувани от общинарите на заседанието на общинския съвет в четвъртък. Решението ще има положителен социален ефект върху затруднените потребители на топлоенергия и в същото време ще работи за повишаване на събираемостта на вземанията в случаите, когато дългът е трудно събираем, въпреки желанието и добросъвестността на клиента, смятат вносителите. Аргументите им са, че и в момента разсроченото плащане може да се окаже непосилно за хора в затруднено положение, тъй като от тях се иска да платят 30% от сумата и да погасят останалите 70 на сто на равни вноски за 6 месеца. С промените за хора, които имат решение на ТЕЛК и/или месечен доход равен или под минималната заплата за страната, ще се прилагат облекчени варианти на разсрочено плащане. Срокът за изплащане на задълженията може да е 12, 24 или 36 месеца, в които се плащат равни месечни вноски, без да е нужна авансова вноска.
„Практиката показва, че ако клиентите не сключат споразумение за разсрочване, те трудно плащат дължимото, а производството по принудително изпълнение е утежняващо, както за тях, така и за дружеството. При такива казуси разсрочването на задължението за по-дълъг период ще даде решение, което да бъде в интерес и на двете страни. За клиентите няма да текат лихви и задължението ще бъде погасено след време, а „Топлофикация София“ ще получава регулярни, макар и по-малки в размер плащания за предоставяните от нея услуги“, смятат вносителите.