Ново обвинение за председателя на сдружение “Иван Михайлов”

Призовка за явяване „в качеството си на обвиняем“ в съда в Битоля е получил председателят на сдружение „Иван Михайлов“ в Битоля Люпчо Георгиевски. Основният съд в Битоля задължава Георгиевски да се яви лично на 4 април, за да да получи обвинението, в противен случай ще „бъде принудително доведен в съда“. Според призовката, става дума за нарушение на чл. 42 от Закона за предотвратяване на корупцията.
Изпратена е също така покана до юридическото лице, чийто председател е Георгиевски, за определяне на представител на сдружението Културен център „Иван Михайлов“ в Битоля и за явяването му в съда в същия ден и час във връзка с нарушение по същия член от Закона за предотвратяване на корупция. Какво е нарушението, в което Георгиевски е обвинен не става ясно, посоченият член от Закона за предотвратяване на корупция се отнася до „защита на свидетели или сътрудници на правосъдието“. „За мен случващото е демонстрация на пълно лицемерие от страна на властите в Република Северна Македония. От една страна, ръководството на клуба получава покана за срещи в министерството на външните работи с цел намаляване на напрежението. Външният министър Буяр Османи разговаря с мен и твърди, че иска сваляне на напрежението, но от друга страна, същата тази държава използва всички възможни инструменти за репресии срещу нас. Това е пълен абсурд и лицемерие. Но, за съжаление, това е действителността, пред която са изправени всички македонските българи в страната“, написа на Фейсбук страницата си Люпчо Георгиевски. През декември Георгиевски бе призован на разпит като заподозрян за разпространение на расизъм и ксенофобия по електронен път.