Ново ръководство има Националния дворец на културата

Националният дворец на културата (НДК) има ново ръководство, съобщиха от Министерството на културата. Членовете на Управителния съвет са вписани в Търговския регистър. Те за избрани с конкурс.
Като представители на държавата са вписани Андрияна Петкова, Десислав Данов и Нина Найденова. Независимите членове са Иванка Веселинова и Надя Миронова. На първото си заседание членовете на новото ръководство на НДК са избрали Петкова за изпълнителен директор, а Веселинова – за председател на Съвета на директорите.