Нов заместник кмет има община Чирпан

Със своя заповед кметът на община Чирпан освободи зам.-кмета Румен Тунанов. Това се наложи след заявени лични причини от Тунанов. На позицията бе назначена от 6 юни т.г. Светла Дончева – досегашен директор на дирекция “Европейски програми и проекти, териториално и селищно устройство и инвеститорски контрол” (ЕППТСУИК).
От 2004 година до момента Дончева е служител на Община Чирпан, като преминава през всички нива в йерархичната общинска структура – от младши специалист “Външно финансиране” (2004-2008г.), главен експерт “Външно финансиране” (юли-декември 2008г.), началник сектор „Външно финансиране” (2008-2010г.), началник отдел „Инвестиции и контрол” (2010-2012г.), главен експерт „Европейски програми и проекти” (2012-2020г.). От 13 март 2020г. заема длъжността директор на дирекция ЕППТСУИК. През 2003 година придобива бакалавърската си степен в Икономически университет – Варна, специалност “Икономика на строителството”. През 2005 година и образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Икономика и управление на недвижимата собственост”.