Нов началник на дирекция ще има в община Русе

Георги Стоилов е новият директор на дирекция „Контрол по срочността на документооборота, канцелария и комуникации“ в Община Русе. До началото на годината той изпълняваше длъжността заместник главен инженер във ВиК – Варна.
Георги Стоилов е роден в Русе и е завършил средното си образование в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“. Той е възпитаник на Русенския университет, където придобива бакалавърска степен с професионална квалификация „Машинен инженер“ и магистърска степен с квалификация „Инженер топло и газоснабдяване“. Своята професионална кариера започва като строителен техник в Русе, след което работи като специалист ВиК мрежи и съоръжения в местното водоразпределително дружество. Бил е ръководител в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в града. В периода 2017 – 2021 г. Георги Стоилов е народен представител в 44-ото Народно събрание от 19 МИР – Русе. Опит в общинската администрация натрупва като директор дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“. Със своя богат професионален опит Георги Стоилов ще допринесе за осъществяването на информационната политика и публичното представяне на дейността на общинската администрация.