Нов рентгенов апарат получи ДКЦ – 1 в Ямбол

Общинският „Диагностично консултативен център 1” в Ямбол вече разполага с нов графично-скопичен рентгенов апарат с изцяло дигитално управление последно поколение. Новата апаратура замени старата, която е доставена през 70-те години на миналия век.
Средствата за модерният рентген са осигурени от бюджета на ДКЦ-1 и от Община Ямбол. Той е предназначен за рентгенови графии на всички части на човешкото тяло. Най-характерно за него е високата дозова ефективност, което означава добро, качествено и прецизно изображение на детайлите, увеличен контраст в критичните зони и минимално рентгеново облъчване. Изключително предимство на новият апарат е минималното лъчево натоварване както за пациентите, така и за медицинските специалисти, работещи с него. Изображението е ултра съвременно и с изключително високо качество. Оборудван е с нов тип високочувствителни детектори, при които е нужно много по-малко време за провеждане на изследването, в резултат на което намалява лъчевото натоварване и това прави апарата много по-безвреден. Годишно през рентгена в „Диагностично консултативен център 1” преминават над 25 000 пациенти, което прави звеното най-натовареното в общинското здравно заведение. Подготвени да работят с апаратурата са дългогодишните висококвалифицирани специалисти д-р Мариан Именов и д-р Виолета Брънкова – лекари със специалност „Образна диагностика“, както и трима опитни рентгенови лаборанти. От новата придобивка ще може да се възползват всички жители на Ямбол ни всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа.