Нов скандал за осветлението на София

Поръчка за поддръжка и ремонт на осветлението в столицата “запали” нов скандал в сряда. От “Спаси София” публикуваха, че общината е пуснала обявление в средата на август и чрез търга се готви да даде на бъдещия изпълнител 88 млн. лв. за 2 години. “Общината смята да раздаде тази колосална сума на частни фирми, което е близо 5 пъти повече разходи на година, спрямо сегашните договори”, посочиха от организацията.
“Оценяваме поръчката като крайно нелогична, неприемлива и в ущърб на общественият интерес. Затова настояваме тя незабавно да бъде прекратена, след което целите и критериите за нова поръчка да бъдат разработени при пълна прозрачност”, добавиха от “Спаси София”. Изнесените твърдения бяха коментирани от зам.-кмета по транспорта Кристиан Кръстев. “Г-н Бонев е казал, че ще плащаме за 2 години тази сума, а всъщност сумата за 2 години е 36 млн. лв. без ДДС”, каза той. В обявлението е посочено, че възлагането може да бъде удължено с още 2 години и тогава за 4 година сумата ще нарасне до 73.6 млн. лв. без ДДС или 88 млн. лв. с ДДС, стана още ясно от думите му.
Кръстев посочи, че отново за осветлението столицата е разделена на 4 района – Североизток, Югоизток, Югозапад и Северозапад. За всеки регион се предвиждали за 2 години по до 3.2 млн. лв. за поддръжка и по до 6 млн. лв. за инвестиции в осветлението, ако има налични средства за вложенията. Така за 2 години сумата стигала до 36.8 млн. лв. общо за четирите региона. Кръстев направи сравнение с действащата поръчка и посочи, че спрямо нея заложените средства за инвестиции в осветлението са два пъти повече, но тези средства не са сигурни, а само при наличен бюджет. За 2020 г. София, например нямала “нито един лев” за инвестиции в мрежата.
В момента уличното осветление е разделено на четири отделни района за поддръжка, като тя е завишена само с 30 хиляди лева месечно в новата обществена поръчка, което прави по 350 хиляди лева допълнително на година. „С оглед на ежедневните проблеми, с които ние се сблъскваме постоянно, с ежедневните сигнали по поддръжката, сме преценили, че тези средства са необходими за нормално осветление. В крайна сметка предната поръчка е била направена пред 7 години. Знаете за 7 години градът с какви темпове расте“, каза още той. Изпълнители ще са частни фирми, защото общината няма капацитет да поддържа осветлението на София.