Нощувките в хотелите са нараснали с 1/3 през март

През март общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 1.027 млн., или с 29% повече в сравнение със същия месец на предходната година, отчита НСИ. Най-голямо увеличение на нощувките (с 38.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Обичайно в тях отсядат българи.
В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.2% от общия брой нощувки на чужди и 42.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.4% от нощувките на чужди и 29.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.4 и 28.8%. Ръстът в броя на нощувките е очакван, като се има предвид, че през март на предходната година все още в страната действаше режим на извънредна епидемична обстановка, а бяха в сила все още и някои ограничения. През месеца броят на функциониралите места за настаняване расте на годишна база с 23.7% до общо 2124 обекта. Броят на пренощувалите се увеличава с 31.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 453.1 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 33.7%, така и при българските – с 31.2%.
Българските граждани са 327.1 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 126 хил. и са реализирали средно по 2.8 нощувки, като 75.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2023 г. е 27%, като се увеличава с 1.9 процентни пункта в сравнение с март 2022 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 37.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 25.3%, и с 1 и 2 звезди – 16.3%. Приходите от нощувки достигат 79.6 млн. лв., или с 53.1% повече в сравнение с март 2022 г. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани – с 58.1%, така и от чужди граждани – с 46.4%.