НСТС ще проведе заседание днес

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес от 12 ч. в сградата на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени проектите на постановления на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2018 г., за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица и за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Ще бъде разгледан и проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенция №131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата.
Социално-икономическите партньори ще обсъдят също предложения на АИКБ, БСК, БТПП и КТ „Подкрепа“ и на КНСБ за предприемане на спешни мерки за преодоляване на тежкото финансово състояние на общинските болници.