Няма да отнемат лиценза на ЕВН след три години моткане

Има нарушение от страна на EВН и то е санкционирано с максималната предвидена глоба от 1 милион лева, съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за енергетиката. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Както стана ясно вчера, процедурата по отнемане на лиценза на ЕРП-то стартира през 2014 година. „Комисията не намери достатъчно основание за отнемането на лицензията“, допълни Иванов, като подчерта, че наложената на дружеството глоба е максимално високото наказание, съгласно Закона за енергетика.
Някой да е очаквал друго? А случайно някой да е забелязал, че от 2014 година досега токът се увеличи достатъчно, за да покрие „голямата глоба“ на концесионера. Ситуацията много прилича на тази, в която Комисията за защита на конкуренцията „не видя“ картел в цените на горивата.
„Що се касае до другите две дружества – от септември ще започне внимателно анализиране на цялата документация и ще излезем с решения“, отбеляза още председателят на КЕВР и обърна внимание, че обемът от информация е много голям и изисква значителна работа от експертите на комисията.
На въпрос дали и за останалите две ЕРП-та ще бъде взето аналогично решение, той отговори: „Не мога да кажа това, защото трите въпроса се разглеждат абсолютно самостоятелно, независимо един от друг, и решенията се вземат след внимателен анализ и изготвяне на мотиви към него“. Иван Иванов припомни, че глобите, наложени на ЧЕЗ и Енерго-Про също са били на стойност 1 милион лева.