Няма краен срок за проектирането на тунела под Шипка

Проектирането на тунела под Шипка вече няма краен срок съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Първоначално то започна през юни 2022 г., като срокът по подписания договор с изпълнителя, ДЗЗД „Консорциум ПСВТ“ беше 240 дни, или някъде до февруари 2023.
Според АПИ обаче са възникнали трудности. Поради установени пропуски в изходните данни са сключени две допълнителни споразумения, с които срокът за този етап на дейностите е променен на 596 дни. С трето допълнително споразумение от 31 август 2023 г. срокът на договора е спрян, считано от 31 юли 2023 г. до отстраняване на явна фактическа грешка. От отговорите на пътната агенция не става известно кога ще бъде отстранена грешката, нито дали на изпълнителя е даден някакъв срок да го направи. Така на практика проектът за тунел, който вече трябваше да е готов и да започнат строителни дейности по него, е отново в самото си начало, а срокът за реализация на цялото съоръжение остава неясен. Преди седмица регионалният министър Андрей Цеков обяви, че е умерен оптимист, че до края на 2024 г. би могло при благоприятно развитие на съдебните процеси и при ускорено извършване на съгласувателните процедури строителството на тунела под Шипка да започне.